نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

نام تشکل: انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

رییس هیات مدیره: پرویز بیوکدبیر: جمشید مغازه‌ایتلفن: 88558066فکس: 88558617نشانی: تهران، خیابان ولیعصر ، بالاتر ازخیابان شهید بهشتی، کوچه نادر پلاک 12، طبقه 2نشانی وبسایت: www.iranianacm.irپست الکترونیکی:  info@iranianacm.ir