نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی

نام تشکل: انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی


رییس هیات مدیره:
شاهین ترکمن
دبیر: ساعد جنّانی
تلفن:  88719115
فکس: 88714086
نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان فتحی شقاقی، بعد از خیابان سیدجمال‏الدین اسدآبادی، جنب موسسه مالی و اعتباری انصار، شماره 4، طبقه اول، واحد 13
نشانی وبسایت: www.iaaa.ir