نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی سازندگانups ایران

نام تشکل: انجمن صنفی سازندگانups ایران


رییس هیات مدیره:
مهندس محمد مستوفی
دبیر:
تلفن: 88532715
فکس: 88763531
نشانی: میدان هفت تیر، خیابان مازندرانی، ساختمان 20، طبقه 4، واحد 13.
نشانی وبسایت: