نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی سازندگان چراغ های روشنایی برق در ایران

نام تشکل: انجمن صنفی سازندگان چراغ های روشنایی برق در ایران


رییس هیات مدیره: مهندس صمیمی نژاد
دبیر: مجید احمدی نیا
تلفن:  88505420
فکس: 88750757
نشانی: خیابان بهشتی، خیابان مفتح شمالی، کوچه دهم، پلاک 1، واحد 13.
نشانی وبسایت: www.iranlighting.com
پست الکترونیکی: