نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع کنسانتره و آب‌میوه ایران

نام تشکل: انجمن صنایع کنسانتره و آب‌میوه ایران


 رییس هیات مدیره:
دکتر موسی شمس مولوی
دبیر: دکتر داودآبادی
دبیر: دکتر ولی اله داودآبادی
تلفن: 22011715
فکس:  22051840
نشانی:  خیابان ولیعصر- بالاتر از جام جم- روبروی باشگاه خبرنگاران جوان- مجتمع جم- طبقه 6- واحد 6