نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع چرم ایران

نام تشکل: انجمن صنایع چرم ایران


رییس هیات مدیره:
مهندس علی حسن زاده دلیر
دبیر: 
تلفن: 66725117
فکس: 66725117
نشانی: خیابان انقلاب- بین فردوسی و لاله زارنو- کوچه امیرسلیمانی- بن بست ناهید یکم- پلاک2- طبقه سوم
نشانی الکترونیکی: i.t.a@parsonline.net
نشانی وبسایت: www.irantanners.com