نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

نام تشکل: انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران


رییس هیات مدیره:
مهندس رمضان فلاحتی
دبیر: دکتر مجید افلاکی
تلفن: 88843489
فکس: 88305502
نشانی: تهران، خیابان‌قائم‌مقام فراهانی، پایین‌ترازمطهری، پلاک 164، طبقه سوم‌شرقی