نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران

نام تشکل: انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران


رییس هیات مدیره:
میر اسلام تیموری
دبیر: مهندس رضا باکری
تلفن: 88245446-7
فکس:
88277414
نشانی:
بزرگراه جلال آل احمد- نبش خیابان شهر آراء- ساختمان گلزار- طبقه 5- شماره 500
نشانی الکترونیکی:
info@ir-dis.org
نشانی وب سایت:
www.ir-dis.org