نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

نام تشکل: انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران


رییس هیات مدیره:
رضا صحرایی
دبیر: بختیار علم‌بیگی
تلفن: 26413066- 26413937- 26413498
فکس: 26413618
نشانی:  تهران بلوار ميرداماد- خيابان البرز- خيابان آناهيتا شرقي (سمت چپ) پلاك 49 طبقه سوم واحد 5-6
نشانی الکترونیکی: info@dhci.org
نشانی وبسایت: www.dhci.org