نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران

نام تشکل: انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران


رییس هیات مدیره:  مهندس بهمن دادمان
 دبیر: دکتر ایرج گلابتونچی
تلفن: 66464261
فکس:
66464084
نشانی: تهران - خیابان آیت الله طالقانی - خیابان شهید برادران مظفر - جنب سینما فلسطین - پلاک 86
نشانی وبسایت: www.acco.ir