نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

نام تشکل: انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

رییس هیات مدیره: دکتر علی اصغر توفیق
دبیر: حسین توفیق
تلفن:
88923960-61
فکس:
88923962
نشانی: خیابان طالقانی، بین حافظ و ویلا، پلاک 263، طبقه دوم 
نشانی الکترونیکی: info@iranadna.com
نشانی وبسایت: www.iranadna.com