نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن خودروسازان ایران

نام تشکل: انجمن خودروسازان ایران


رییس هیات مدیره: مهندس جواد نجم الدین
دبیر: مهندس احمد نعمت‌بخش
تلفن: ۸۸۷۹۳۹۷۰
فکس: ۸۸۷۹۳۹۶۹
نشانی: خیابان افریقا، نرسیده به جهان کودک، ساختمان 29، روبروی گلفروشی بهرام، طبقه 5، واحد 5 E
نشانی الکترونیکی:  info@ivma.ir
نشانی وبسایت: www.ivma.ir