نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران

نام تشکل: انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران


رییس هیات مدیره: مهندس محمد حسن خباز
دبیر: مهندس احد ذوالرحمی
تلفن : 88515533
فکس:   88517518
نشانی: خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل سیدخندان، کوچه بسطامی، پلاک 6، طبقه 9، واحد 38
نشانی وبسایت: www.atbksi.ir
 

نشانی الکترونیکی: info@atbksi.ir

info@atbksi.i

info@atbksi.i


info@atbksi.i