نظرسنجی

پروفایل اعضاء

آسا پارس آرشیدا

نام تشکل: آسا پارس آرشیدا


رییس هیات مدیره: راحله تاجیک رستمی
مدیرعامل : محمد مجید مس فروشان
تلفن: 66707476
فکس: 
66704208
نشانی: 
خیابان انقلاب، بین پل کالج و چهارراه ولیعصر، شماره 988، طبقه ی سوم جنوبی
نشانی وب سایت : www.pars-arshida.com