نظرسنجی

کارها باید بر اساس سیستم و برنامه مناسب باشد

دانلود فایل
پیامک_ نوروزی_ رییس مجمع مدیران استان مرکزی در مورد آینده‌ی سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر پسرخاله‌ها اداره کننده نباشند و لایق‌ها انتخاب شوند، هر کس سرجای خودش باشد و کارها براساس سیستم و برنامه باشد با وجود مدیران لایق، دلسوز و کارآمد حتما به نتایج خوبی در سازمان تامین اجتماعی می‌رسیم.
موسی بیات در گفتوگو با خبرنگار تارنمای کنفدراسیون صنعت ایران پس از بیان تاریخچه‌ی سازمان تامین اجتماعی گفت: هم اینک جامعه‌ی ایران به سمت مسن شدن پیش می‌رود و چنانچه دولت این صندوق‌ها را حمایت نکند در آینده‌ای نه چندان دور این صندوق‌ها به سمت نابودی سوق میکنند. با توجه به این قضایا اداره‌ی این صندوق‌ها با حفظ استقلال آن‌ها باید با یک اکثریت قوی دولتی و یک اقلیت قوی کارفرمایی و بیمه‌شدگان اداره شوند و برای انجام این کار دولت طبق قانون اساسی مسوول است عهده‌دار اصلی شرایط ایجاد، حفظ و نظارت اداره‌ی صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی باشد.
موسی بیات با بیان اهمیت ساختار سازمان تامین اجتماعی گفت: ما در ساختار تامین اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع نیازمند یک بازنگری در جهت مراقبت از سرمایهها و حمایت از نیروی کار و فراهم کردن بهبود شرایط درمان، بازنشستگی، بیمه بیکاری و شرایطی برای تامین خاطر جمعی بیمه‌شدگان هستیم که آینده سازمان تامین اجتماعی به خطر نیفتد. ضمنا به نظر می‌رسد برای تشکیل صندوق جدید بازنشستگی و یا صندوق‌های جدید هم باید فکر کرد و شاید از ضرورت‌ها باشد.
وی اظهار داشت: هم اینک بودجه سازمان تامین اجتماعی حدود 45 هزار میلیارد تومان است که شصت درصد این بودجه صرف حدود دو میلیون و ششصد هزار نفر بازنشسته و مستری‌بگیر می‌شود که این رقم در سال‌های بعد بیشتر خواهد شد و هزینه های درمان و بیمه بیکاری و سایر هزینه‌های جاری و تکلیفی هم قابل اهمیت است.
وی تاکید کرد: با توجه به محاسبات آماری باید این صندوق در آینده با کمبود بودجه مواجه شود. این صندوق نیازمند اصلاح قوانین بازنشستگی و نگرش قوی دولت به قضایا و مشارکت دولت برای حفظ این صندوق است که در آینده نیروی انسانی کشور لطمه نخورد و سازمان از توان کافی برای تعهداتش برخوردار باشد.
آقای بیات که دارای مسوولیت در تشکل کارفرمایی کشور است، گفت: سازمان تامین اجتماعی با بیش از 70 هزار نفر کارمند در طول این سال‌ها دستخوش تغییرات زیادی شده است. تغییراتی که سریعا در حوزه‌ی مدیریت، کارمندان و کارشناسان بخش درمان، می بایست اثر بخشی خود را بروز دهد و به دور از دخالت سیاسیون و اختیارات بیشتر منطقه‌ای چابک‌سازی مشاهده شود تا انتظار تغییرات در نتایج عملکردها مشهود گردد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیازمند یک برنامه و بودجه دقیق و مناسب عملیاتی است که از انتخاب افراد در مسوولیت‌ها، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و توجه به امور تعدادی ارزشمند که در سازمان مشغول هستند، یقینا آمادگی در بدنه سازمان برای اجرای سیاست‌ها و رسالت‌های اصولی وجود دارد، در صورتی که در گذشته بیشتر درگیر جریان‌‌های سیاسی، بخشنامه‌های مختلف، مصوبات مختلف و ... که منجر شده تاثیرات منفی داشته باشد و شرایط برای رضایتمندی مناسب کارفرمایان و بیمه‌شدگان فراهم نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران گفت: به همین خاطر من فکر می‌کنم از بُعد آموزشی، توسعه منابع انسانی و در یک کلام مدیریت توسعه منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌هایش از ضرورت‌هاست که می‌توان یک تمدن سازمانی را پی‌ریزی کرد. این مهم بالاتر از فرهنگ سازمانی است. البته باید متذکر شوم که هم اینک سازمان تامین اجتماعی به یک فرهنگ سازمانی قوی دست نیافته است و کارهای فرهنگی در سازمان نیازمند تغییر و تحول است و انتظار می‌رود با توجه به تغییر نیازها، اقدامات با مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان برای تغییر و بهبود مستمر تسریع شود.
وی ادامه داد: با توجه به نظرات ابرازی مدیریت جدید سازمان این امید و انتظار وجود دارد که با  داشتن برنامه‌ی مناسب و مجموعه سیستم‌های لازم و پیوستاری با مدیریت علمی و اقدامات اصولی موجبات تغییر شود و ایجاد ارتباط قوی مناسب در مرکز و مناطق مختلف بین سازمان و کارفرمایان و کارگران امید به بهبود و شفاف سازی را فراهم کند.
موسی بیات یادآورشد: اگر دخالت غیراصولی و مصوبات و تصمیمات تکلیفی نبود و برنامه و سیستم ها با محوریت اداره وجوه با بازدهی مناسب و مدیران لایق و کارآمد سازمان را اقتصادی، بیمه‌ای اداره می‌کردند و بر اساس محاسبات واقعی آماری عمل می‌شد، یقینا نگران آینده سازمان نبودیم زمانی می‌توان بر آینده امیدوار بود که پسرخاله ها اداره کننده نباشند که لایق ها انتخاب شوند و بمانند و هر کس سرجای خودش باشد. مدیر لایق و دلسوز و کارآمد بر سر کار باشد و برنامه و سیستم  محور شوند، حتما به نتیجه خوب می‌رسیم.
وی در ادامه تاکید کرد: در مورد سازمان تامین اجتماعی و حتی سایر صندوق‌ها حساسیت تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه مجریه، مقننه، قضاییه، کارفرمایان و کارگران باید برانگیخته شود. سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی یک نیاز اساسی و یک سرمایه اجتماعی هستند و نسبت به آن‌ها باید حساس بود.
عضو هیات مدیره‌ی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در ارتباط با استفاده این سازمان از سیستم‌ها و اتوماسیون‌ها گفت: سازمان تامین اجتماعی آن طور که شایسته‌ ی این سازمان است عمل نکرده و در این زمینه نیازمند بهبود مستمر می‌باشد. این مهم یکی از نیازهای جدی سازمان محسوب می‌شود که متاسفانه در گذشته به دلایل حسن استفاده و یا احتمالا سوء‌استفاده نخواسته‌اند این سیستم‌های جامع راه اندازی شوند.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر اتفاقات خوبی در این سازمان رُخ داده است. همزمان با مدیریت جدید و تشکیل هیات امنا جدید کارگر گروه‌هایی با عضویت افراد خبره و صاحبنظر در دبیرخانه‌ی هیات امنا تشکیل و فعال شده‌اند که چنانچه گروه‌ها در کنار هیات امناء و مدیران سازمان فعالیتشان استمرار و گسترش یابد، می توانند بسیاری از نیازهای راهبردی، حمایتی و نظارتی  را تسهیل کنند. چنانچه در ساختار دبیرخانه هیات امناء توسعه صورت پذیرد. یقینا نهضت بزرگی در تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها آغاز و استمرار می‌یابد که می‌تواند موجبات بهبود امور در تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را فراهم آورد.

رییس مجمع مدیران استان مرکزی در ادامه به اتفاقات صورت گرفته در گذشته‌ی تامین اجتماعی اشاره کرد و آن را به چالش کشید و گفت: من اعتقاد دارم انعکاس برخی مسایل صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی بسیار تند بوده است. مسایل اتفاق افتاده و موارد اعلامی سنوات گذشته تنها به نام سازمان تامین اجتماعی تمام شد در صورتی‌که اتفاقات بیشتر مربوط به زیر مجموعه‌های سازمان بوده است و به نظر می‌رسد مطالب شفاف و دقیق اطلاع‌رسانی نشده است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از رخداد چنین مسایلی می‌بایست نظارت بیشتری بر سازمان و خصوصا شرکت‌های زیر مجموعه وجود داشته باشد و رسیدگی به موقع به عملکرد و حسابرسی نظارت و برگذاری به موقع مجامع آن‌ها از ضرورت‌هاست و در این راستا دبیرخانه هیات امنا و سیستم‌های نظارتی از جمله هیات نظارت باید به یاری برخیزند تا از بروز احتمالی موارد غیر اصولی و ... جلوگیری شود.
وی در پایان پیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط سازمان تامین اجتماعی چنین عنوان کرد: داشتن استراتژی و برنامه مناسب با نگرش بر ضرورت‌ تغییرات در سازمان و شرکت های زیر مجموعه که اقتصادی اداره شوند. ارایه به موقع برنامه و بودجه بر اساس بودجه‌ریزی عملیاتی و نظارت به موقع بر اجرای آن، طراحی ساختار جدید و ایجاد مجموعه سیستم‌های مناسب مدیریتی و عملیاتی از جمله مدیریت توسعه منابع انسانی، پیگیری جدی و هرگونه اقدام جهت وصول مطالبات از دولت با تدوین برنامه‌ای برای آن، جلوگیری از وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های تکلیفی و اقتصادی و مستقل اداره شدن، استمرار و توسعه‌ی فعالیت دبیرخانه هیات امنا و کارگروه‌های آن برای تسهیل برنامه‌ها و نظارت درست و کمک به سازمان و سایر صندوق‌ها و ...
وی تاکید کرد: داشتن برنامه، استراتژی مناسب،  نظارت مستمر و اجرای مدیریت عملکرد با وجود مدیران کارآمد و دلسوز خود سازمان و شرکت‌های زیر مجموعه می‌تواند راهگشا باشد.