نظرسنجی

دولت به تنهایی امکان اداره جامعه را ندارد

دانلود فایل
پیامک- نوروزی- رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع در مورد همکاری بخش خصوصی و دولت گفت: هم‌اکنون دولت تدبیر و امید به این نتیجه رسیده است که به تنهایی امکان اداره‌ی جامعه را ندارد و می بایست این بار را بر روی دوش بخش خصوصی بگذارد.