نظرسنجی

پیام نوروزی 1396

پیام نوروزی 1396
دانلود مقاله
نفس باد صبا مشک فشان خواهـد شــد             عالم پيـر دگربــاره جوان خواهــد شـــد
پروردگار را بس شكر گزارم كه عمری باقي بود تا نوروز و بهاري ديگر را خدمت همه عزيزان تبريک عرض نمايم . نوروزی كه ارمغان بهار است و بهاری كه يادآور تولد دوباره ؛ سرآغاز شكفتن و روييدن و سبز شدن . شكفتن و رستني كه بي شک همچون نظام هستی، خودبخود واقع نمی شود و حاصل اراده خالق هستی و تلاش و كوشش تک تک عناصر و موجودات زنده و عوامل و رويدادهاي طبيعي است. اين پويش و تلاش و جريان سيال زندگي ، در وهله اول از درون هر پديده مي جوشد و با درهم آميزی با تحولات بيروني جهان های گوناگون را شكل مي دهد؛ از جهانی زيبا و رنگارنگ و صلح آميز و رو به توسعه تا فضايی تيره و تار و اسير تضاد و جنگ و فقر و ناداری . خلق هر يک از اين جهان ها و زيستن های متفاوت ، برآمده از " انتخاب " ماست. مای فردی و جمعی . پس آنچه " هست " را حاصل عملكرد خود بدانيم ، چه خوب و چه بد . خوبي ها را تقويت و كم و كاستي ها را رفع كنيم .
اينك كه يك سال دشــوار را سپري نموديم ، سالي كه به گفته معـــاون اول محترم ریيس جمهوری " سخت ترين سال از اول انقلاب بود " ، بايد براي رفع كاستي ها اميدوارانه تلاشي مضاعف نماييم . امسال  با همت دولت محترم رشد اقتصادي حاصل شد و تورم مهار گرديد و ...  اما البته به عللي ، آنچنانكه بايد و شايد انتظار مي رفت اين دستاوردها بسط و عمق نيافت. امروز رشد پايين اقتصادی و بعضا" ركود در برخي از بخش ها، شرايط اقتصادی ما صنعتگران را نامساعد نموده است. بي شک در شرايطي كه قدرت خريد عمومي تنزل يافته راه چاره ما توسل به صادرات است. خوشبختانه ميهن مان با پانزده كشور هم مرز می باشد و در سايه " برجام " تعاملات خوب و مناسبی با كشورهای ديگر جهان برقرار شده است كه مي تواند ما را در امر صادرات و نيز كسب دانش فني و سرمايه ياری دهد. البته دولت گرانقدرمان بايد سياست های اقتصاد كلان و فضای كسب و كار و بطور كلي نظام تدبير را در جهت كاهش قيمت تمام شده محصولات در داخل و سياست خارجي و سياستهای ارزی و ... را جهت ارتقاء صادرات فراهم نمايد. البته ما صنعتگران نيز بايد به ارتقاء كيفيت و استانداردهاي محصولات مان همت نماييم و ارتقاء بهره وری و تعالي استاندارد و متابعت از تكنولوژيهای برتر چراغ راهمان باشد. چرا كه محصولاتي كه در داخل كشور مهجور باشد در پهنه منطقه و جهان نيز كمتر امكان رقابت خواهد داشت.
سال آتی سالي بي شک، پر تب و تـاب و سخت و دشوار و سرنوشت ساز است . اميد است بــــــا " انتخاب " عاقلانه در بزنگاه های پيش رو ، امكانی بيشتر و فراختر براي بهبود وضعيت رفاه و معيشت مردم عزيز و توسعه و پيشرفت ميهن مان فراهم نماييم چرا كه
نخـواننــد بـر مـــا كســـي آفريــــن             چو ويـــران بـــود روي ايـــران زميـــن
سعادتتان پاينده ، مهرتان پايدار و نوروزتان پيروز باد.
*رییس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران