نظرسنجی

پرهیز از افراط و تندی ها

پرهیز از افراط و تندی ها
دانلود مقاله
بنام خداوند جان و خرد
بكوشيد و خوبي به كار آوريد   چو ديديد سرما،  بهار آوريد
سال 94 بي شك سالي ماندگار در تاريخ معاصر كشورمان و نقطه عطفي مهم در تاريخ ديپلماسي جهان بوده است. سالي كه خرد و تدبير غالب و تحقق صلح و توسعه جان و امكاني تازه يافت. صلح و ثباتي كه گوهري سخت گرانبها در جهان پيرامونمان است . منطقه اي كه هر روز در آن شاهد صحنه هاي بس دلخراش و هولناك از كشته شدن و آوارگي هزاران هزار انسان بي گناه و فروپاشي دولت – ملت ها در آن هستيم. اما رمز و راز گذر سلامت ميهن عزيزمان از اين گردنه چه بوده است؟ علت به نظر همان است كه حكيم توس فرمود؛ نگاهي خوب و مثبت داشتن به خود و جهان و سعي در نيكي كردن در قبال سختي ها و سردي ها؛ مردمي هســـتيم كه در طول قرنها آموخته­ايم كه از افراط و تندي بپرهيزيم و دوام و بقاي سرزمين مادري را خط قرمز هر عمل و آرزويي قرار دهيم. آموخته ايم " اميد حياتي و دانش سرنوشت ساز است و وقتي چالش ها به نظر نفس گيرمي آيند ، بايد به تلاش خود ادامه دهيم چرا كه موفقيت هميشه به آن دوري نيست كه به نظر مي آيد". اميد است سال آتي را با همين روش و منش آغاز كنيم و براي رهايي از ركود ، بيكاري جوانان و فارغ التحصيلان ، رشد نزولي درآمد ملي و تبعات تلخ اجتماعي آن و ... رفتاري هر چه خردمندانه تر و تلاشي سخت كوشانه تر را پي بگيريم. همدل و همزبان با دولت "تدبير و اميد" و مشاركت هر چه بيشتر در فعاليت هاي تشكلي و انجام مسئوليت اجتماعي شركتي ، تلاش نمائيم كه "از راه انباشت مجموعه اي گام هاي كوچك كه هر يك به خوبي انديشيده شده و به دقت آزمون شده اند و خردمندانه پياده شده اند " به پيشرفتي چشمگير در برابر مشكلات نائل شويم. 
گشوده شدن باب مناسبات و تعاملات هوشمندانه كشورمان با جهان خارج طي  ماه هاي اخير حلقه اي بس مهم از زنجيره الزامات نهادي براي غلبه بر مشكلات و رشد اقتصادي پايدار است. زنجيره اي كه ساير حلقه هاي آن از جمله عبارتند از : حضور بخش خصوصي توانمند و پويا ، محيط باثبات اقتصاد كلان ، تامين مالي كارا، تجهيز تخصيص مطلوب سرمايه انساني، نظام موثر مقابله با فقر، محيط زيست متوازن و بهره برداري بهينه از ذخاير معدني . اميد است كه در پرتو لطف پروردگار بتوانيم به وظايف انساني و ملي خود عمل نمائيم كه البته سنت الهي نيز چنين است كه : 
كسي كش خرد باشد آموزگار نگه دارد اين گردش روزگار
سال نو را به تمامي ياران و سروران و همكاران عزيز و گرامي علي الخصوص هيات مديره و اعضاي محترم انجمن مديران صنايع تبريك و تهنيت عرض نموده ، پيشرفت و توسعه ملك و ميهن و رفاه و آسايش مردم عزيزمان را از درگاه پروردگار متعال آرزومندم.

*رییس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران