نظرسنجی

ایران یگانه

ایران یگانه
دانلود مقاله    یکی از ویژگی های  برجسته ی ملت ایران در طول تاریخ ، فرهنگ عظیم، پربار و شکوهمند این ملت بوده است. این فرهنگ بزرگ و ریشه دار حتی در سخت ترین شرایط و در زمان اضمحلال حکومت، فروپاشی ارتش، بیماری های فراگیر و فقر و قحطی گسترده همچنان این ملت را پوشش داده  و رشته هی پیوند نسل ها بوده و چون البرز استوار در برابر شداید مقاومت کرده است.
  زمانی که دولت ساسانی از درون در حال فروپاشی بود و بنیان های اجتماعی به دلایل گوناگون که جای بحثش در اینجا نیست  از هم می گفت، سپاهیان عرب به ایران تاختند و ایران را اشغال کردند؛ به رغم تعصب تازیان و تاکید اعراب بر عربیت، ایران و ایرانی باقی ماند. با آن که هزاران کتاب سوزانده شد، زبان عربی با زور به جامعه ایران تحمیل شد و با ایرانیان همچون موالی رفتار شد، اما تاریخ گواهی می دهد در میان سرزمین های اشغالی در سده ی نخست هجری که از مرزهای شرقی ایران شروع و به شمال غربی آفریقا (مرزهای غربی مراکش) ختم می شود. تمامی این ملت ها که بیشترشان عرب نبودند و برخی چون مصریان و شامیان تاریخ و فرهنگی چندین هزار ساله داشتند، همگی عرب شدند و امروز بسیاری از ایشان به عرب بودن خود افتخار می کنند ولی ایرانیان نه تنها عرب نشدند، ویژگی های انحصاری خود را در جهان اسلام حفظ کردند.
  این اتفاق به دفعات تکرار شد. زمانی که مغولان به ایران تاختند و شهرها و روستاها را ویران کردند و میلیون ها ایرانی را کشتند و بسیاری از مظاهر تمدن را از میان برداشتند و در نهایت این ملت مغلوب یعنی ایرانیان بودند که با فرهنگ غنی و پخته ی خود بر فاتحان بی فرهنگ چیره شدند و آنان را مسلمان و حتی شیعه ساختند و ایشان را به دنبال خود کشاندند.
  در دوره قاجاریه به ویژه پس از جنگ های ایران و روسیه و تحمیل قراردادهای ننگین و استعماری گلستان  و ترکمانچای که ایران به تدریج گرفتار فقر، بیسوادی، عقب افتادگی، تحجر و مشکلات عدیده ی دیگر گردید و در حالی که دولت قجری در اوج ضعف و اغلب وابستگی بسر می برد و در زمانی که نه ارتش پر تعداد و مجهز و قدرتمند وجود داشت  که از کشور و ملت حراست کند و نه اقتصاد نیرومندی که ثروت و آسایش برای مردم به ارمغان آورد و نه دانشگاه و علم و مدرسه ای که زمینه های ترقی و رشد را در کشور فراهم سازد، تعداد اندکی از نخبگان کشور که بلکه شمارشان از چند صد نفر فراتر نمی رفت و البته با حمایت مردم کوشیدند با لطایف الحیل و انواع تلاش ها فرهنگ ایرانی را که عامل بقای این ملت در طول تاریخ بوده پاسداری نمایند. برای مثال  در این دوره که غرب در دوران صنعتی شدن و پیشرفت بود و ایران در شرایط بحران و قهقرا و استعمارگران انگلیس و روس هر روز چیزی را بر ملت ایران تحمیل می کردند و علاوه بر تحمیل اجناس خود و دیگر غربیان می خواستند سرزمین ایران را مستعمره و تکه پاره کنند و زبان و فرهنگشان را چون مستعمراتشان بر ایران و ایرانی نیز تحمیل کنند، ایرانی پاسدار ایران و نخبگان هوشمند عاشق ملت و کشور در برابر این تحمیلات و فشارها مقاومت کردند و نه تنها ایران هیچگاه چون هند، مالزی، سوریه، لبنان، لیبی، الجزایر، مراکش و نظایر آن به استعمار مستقیم تن نداد بلکه در برابر واژه های عمدتا انگلیسی و کمتر روسی مقاومت نشان داد؛ به گونه ای در یک توافق جمعی نانوشته، واژه های وارداتی از اروپا نه به سیاق زبان انگلیسی  که زبان زورگویان بر شاهان قاجار بودند بلکه به روش زبان فرانسه که با ایران رابطه ای استعماری نداشت به کار می رفت و همین امر جلوی نفوذ فرهنگ و زبان انگلیسی ایستاد. در اواسط دوره قاجار کسانی چون امیرکبیر این تدبیر و توافق نانوشته را دستور کردند چنانکه پس از تاسیس دارالفنون، امیرکبیر دستور داد که در این مرکز تحصیلی و به نوعی دانشگاهی از استادان انگلیسی و روسی استفاده نشود که استعمارگران نتوانند جوانان این مرز و بوم و نیز زبان و فرهنگ ایرانی را هدف هجمه خود قرار دهند. یادشان گرامی.