نظرسنجی

نشست تخصصی «چهارمین انقلاب صنعتی» با الگوی کسب و کار

نشست تخصصی «چهارمین انقلاب صنعتی» با الگوی کسب و کار
اولین نشست تخصصی با عنوان «چهارمین انقلاب صنعتی» به منظور آشنایی با الگوی کسب و کار نوین و تبیین مفهوم ، با حضور دانشگاه ها و شرکت های پیشرو اروپایی در حوزه «آینده صنعت» در 13 و 14 مرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران سالن کنفرانس شماره یک برگزار می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه این همایش مراجعه کنید.