نظرسنجی

دوره مبانی و مفاهیم پایه‌ای مدیریت فناوری و نوآوری

دوره مبانی و مفاهیم پایه‌ای مدیریت فناوری و نوآوری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در نظر دارد با همکاری کنفدراسیون دوره‌ی تخصصی و کاربردی "مبانی و مفاهیم پایه‌ای مدیریت فناوری و نوآوری" را همزمان با هفته پژوهش در تاریخ 24 آذر ماه 1395 در محل دایمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران، جهت بهره‌برداری اعضای کنفدراسیون برگزار نماید. در پایان به کلیه شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در کارگاه آموزشی از سوی سازمان داده خواهد‌شد.
     لذا خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در این دوره مشخصات افراد مورد نظر را طبق فرم پیوست حداکثر تا 21 آذر ماه 1395 به دبیرخانه ارسال نمایید.
پیوست اول .pdf

پیوست دوم .pdf