نظرسنجی

دوره تخصصی مدیریت کسب و کار توسط آکادمی مدیریتی DMAN

دوره تخصصی مدیریت کسب و کار توسط آکادمی مدیریتی DMAN

دوره تخصصی مدیریت کسب و کار توسط آکادمی مدیریتی DMAN و با حضور اساتید برجسته آلمان و فرانسه و با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران برگزار گردد.

اطلاعات مربوط به برگزاری این دوره و فرم ثبت نام رادر فایل زیر را دانلود کنید.

فرم ثبت نام-.pdf 

نامه 77.pdf