نظرسنجی

تسلیت دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران به مناسبت درگذشت مهندس منوچهر اقبالی

تسلیت دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران به مناسبت درگذشت مهندس منوچهر اقبالی

 درگذشت جناب آقای مهندس منوچهر اقبالی ،عضو محترم سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران را از سوی خود، اعضای هیات مدیره و همکاران کنفدراسیون صنعت ایران به خانواده‌ی محترم و دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت گفته، برای ایشان آمرزش و برای بازماندگان صبر و تندرستی آرزو دارم.

                                                     داریوش مهاجر

                                                         دبیرکل