نظرسنجی

بخشنامه

بخشنامه

بخشنامه

اطلاعا اشعار می‌گردد: جهت تسهیل در تخصیص ارز ون کره جنوبی به واردکنندگان ایرانی و تسریع در تجارت فی ما بین صادرکنندگان کره‌ای و واردکنندگان ایرانی، طی مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده موارد معوقه یا دارای مشکل توسط بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی شناسایی گردد. و مراتب جهت رفع مشکلات احتمالی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش شود. لذا چنانچه هر یک از شرکتهای تابعه مشکلی در این باره دارند، خواهشمند است فرم ذیربط ( که در بخش اطلاعیه های تارنمای کنفدراسیون در دسترس است ) را همراه با کپی ثبت سفارش حداکثر تا دوشنبه 18 تیرماه به این کنفدراسیون منعکس یا مستقیما به وابستگی بازرگانی سفارت کره جنوبی در تهران ارسال نمایند.

داریوش مهاجر دبیرکل