نظرسنجی

بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در مورد اعلام اقلام مشمول کسر حق بیمه

بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در مورد اعلام اقلام مشمول کسر حق بیمه
مورخ ۹۵/۱۲/۸ با موضوع اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱٫۳ و ۱۴٫۹ جدید درآمد ،صادره از سوی مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی در مورد اعلام اقلام مشمول کسر حق بیمه در راستاری ایجاد وحدت در بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی ، ارسال می گردد.
بخشنامه تامین اجتماعی.pdf