نظرسنجی

اطلاعیه های کنفدراسیون صنعت ایران

عنوان / موضوع: از تاریخ: تا تاریخ:
 • فرم تقاضای پرداخت معوقه(ون کره)

  فرم تقاضای پرداخت معوقه(ون کره)

  فرم تقاضای پرداخت معوقه(ون کره) به زبان فارسی

 • فرم تقاضای پرداخت معوقه(ون کره)

  فرم تقاضای پرداخت معوقه(ون کره)

  فرم تقاضای پرداخت معوقه(ون کره) به زبان انگلیسی

 • بخشنامه

  بخشنامه

  بخشنامه جهت تسهیل در تخصیص ارز ون کره جنوبی به واردکنندگان ایرانی و تسریع در تجارت فی ما بین صادرکنندگان کره‌ای و واردکنندگان ایرانی

 • آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی

  آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی

  مجمع عمومی عادی در راستای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس در کنفدراسیون صنعت ایران برگزار می شود.

 • نامزدهای عضویت در هیات مدیره 97

  نامزدهای عضویت در هیات مدیره 97

  جهت عضویت در هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران ،تعداد شانزده نفر نامزد شده اند.اسامی و اطلاعات مربوط به نامزدها در ذیل آمده است.

 1 2 3 4 5  ...