نظرسنجی

دبیرخانه

اسامی اعضای هیات مدیره 

               آقای بهزاد  مشهدی کردی                                پژوهشگر ارشد کنفدراسیون صنعت ایران
       
  خانم لیلا قصاب زاده                                                              مسوول سایت                    خانم عطیه اسماعیل پور                                   کارشناس مسوول کمیته عضویت                               آقای ایوب سلیمانی                                         کارشناس مالی                                                خانم شکوری دیوانی                                        کارشناس امور اداری                                                        خانم شیرین تجلی                                             کارشناس امور اداری                                       • مالکیت معنوی

    کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت کنفدراسیون صنعت ایران، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت کنفدراسیون صنعت ایران، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

  • شرایط استفاده از خدمات سایت

    به محض پذیرش عضویت شما در سایت کنفدراسیون صنعت ایران، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.