نظرسنجی

شرایط عضویت

همکار گرامی؛
توسعه و بالندگی صنعت و اقتصاد کشور مرهون تلاش‏های بی ‏وقفه فعالان بخش‏های مختلف اقتصادی است که دارای یک باور، زبان،  اراده و  چشم‏ انداز   مشترک  باشند و این ویژگی‏ها تحقق نمی ‏پذیرد مگر اینکه همسویی، یکپارچگی و هم‏نوایی گروهی در میان همه بخش‏های مختلف اقتصادی تبلور یابد. در چنین شرایطی این جمع یکپارچه و همسو با تمام توان در راه سرآمدی و سرافرازی کشور گام برداشته و رفاه اجتماعی و پیشرفت جامعه را در ابعاد مختلف رقم می‏ زنند.
بدون شک کنفدراسیون صنعت ایران به عنوان تشکل کاملاً خصوصی و غیرانتفاعی با مشارکت فعال اعضا محترم خود می ‏تواند نقش سازنده ای را در این خصوص ایفا نماید و در جهت مصالح کشور، صنعتگران، کارفرمایان و کارآفرینان گام‏های موثری بردارد. دستیابی به اهداف کلان کنفدراسیون که شامل؛ شناسایی نیازهای اعضا و ارایه خدمات مورد انتظار آنان، مشارکت در توان‏ افزایی اعضا به منظور تقویت و توسعه بخش خصوصی، مشارکت در سیاست‏ گذاری‏ها و بهبود فضای کسب و کار و مشارکت در بهبود و رقابت‏ پذیر نمودن محیط کسب و کار می‏ شود، بدون پیوستن سایر انجمن‏ها و تشکل‏های کشور در قالب یک گروه واحد و در عین حال توانمند میسر نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.
بدین منظور از آن تشکل/ بنگاه اقتصادی محترم دعوت می‏شود به عنوان عضو در فعالیت‏ها و مجامع این کنفدراسیون مشارکت داشته و در تصمیم‏ سازی‏ها و تصمیم ‏گیری‏های صنعتی و اقتصادی کشور بیش از پیش نقش‏ آفرینی نماید.
اولین گام برای عضویت در کنفدراسیون صنعت ایران، تکمیل فرم پیوست می باشد. خواهشمند است پس از انجام این مرحله، فرم تکمیل شده را به آدرس کنفدراسیون ارسال نموده تا درخواست آن داوطلب عضویت مورد بررسی کمیته مربوطه قرار گیرد. پس از تصویب عضویت و اعلام آن، بقیه اقدامات در چارچوب برنامه زمان بندی انجام خواهد گرفت.
در ادامه می توانید فرم عضویت را دانلود کنید.

فرم عضویت سال 96.docx
فرم عضویت سال 96.pdf